english slovensky česky

Verejné financie

Strategické štúdie
Ponúkame pomoc v oblasti vytvárania vhodného právneho, regulačného a politického prostredia v rôznych verejných sektoroch, ako aj prípravu a posúdenie prípadných reforiem a inštitucionálnych zmien. Naše služby zahŕňajú napríklad pomoc pri hľadaní nástrojov proti hospodárskej kríze, vytváranie všeobecného rámca pre verejno-súkromné partnerstvá vrátane privatizácie, vytváranie štruktúr podpory exportu, nastavovanie systému zdravotníctva a jeho financovania, rozvoj systému na podporu malého a stredného podnikania.

Poradenstvo
Sme pripravení využiť našich kľúčových expertov a skúsených členov tímu ako individuálnych ekonomických poradcov na pomoc členom vlády alebo ako skupinu na pomoc vybraným vládnym orgánom.

Priame zahraničné investície
Pomáhame v oblasti vytvárania vhodného a atraktívneho prostredia pre priame zahraničné investície ako aj osobitného regulačného rámca pre konkrétne odvetvia. Využívame porovnávaciu analýzu úspechov z rôznych krajín, v kombinácii s analýzou špecifických otázok krajiny a štrukturovanie všetkých potrebných aspektov pre úspešnú realizáciu.

PPP projekty
Pripravujeme analýzy možností využívania PPP projektov, s priamym návrhom štrukturovania konkrétneho projektu a oblasti. Sme pripravení pomáhať pri realizácii konkrétneho projektu.

Privatizácie
Máme rozsiahle pracovné skúsenosti ako poradcovia najdôležitejších privatizácií v rámci Strednej a Východnej Európy. Vieme, ako zaobchádzať s konkrétnymi otázkami v oblasti privatizácie na dosiahnutie národných cieľov a zabezpečiť prijatie procesu privatizácie verejnosťou.