english slovensky česky

Prečo CabernetFinance

Používame unikátny typ marketingu transakcií
viac ako 100 profesionálov z 28 spoločností v 21 krajinách sveta spolupracujúcich pri každej transakcii s priamym kontaktom na potenciálnych investorov.

Maximalizácia ceny
sme vysoko úspešní v uzatváraní transakcií, ktoré maximalizujú cenu pre vlastníka.

Sektorové znalosti
máme rozsiahle skúsenosti s predajom spoločností; sme pripravení poskytnúť poradenstvo v každej etape predajného procesu.

Predajná stratégia
ponúkame predajný proces, ktorý rešpektuje špecifiká spoločnosti a priority jej vlastníkov.

Cezhraničné transakcie
máme bohaté skúsenosti v oblasti cezhraničných transakcií.

Znalosť projektového manažmentu
riadime celý proces predaja tak, aby bol minimalizovaný vplyv na každodennú prevádzku spoločnosti.