english slovensky česky

Náš tím

CabernetFinance je tvorený tímom ľudí, z ktorých každý disponuje jedinečným súborom skúseností a zručností, ktoré pokrývajú celú škálu finačných poradenských služieb od M&A poradenstva, privatizácií, štrukturovaných ocenení po dlhové financovanie a private equity.

Tím

Martin Káčer
Ján Križanský
Monika Mojáková
Martina Šalmíková

 

Partner
Partner
Senior Analytik
Office Manager

Dozorná rada

Jan Valdinger
George Jedlička
Martin Bahleda

 

Predseda
Člen
Člen