english slovensky česky

Korporátne financovanie

Finančné plánovanie
Pomáhame manažmentu spoločností pri stanovovaní cieľov a následne pri ich dosahovaní. Zvyčajne stanovujeme budúci vývoj cash flow a kapitálové rozpočtovanie s využitím rôznych metód, pripravujeme výkazy cash flow a prehľad finančných plánov pre veriteľov, banky a iné úverové inštitúcie s cieľom posilniť celkovú likviditu projektu.

Projektové financovanie
Pomáhame investorom získať finančné prostriedky na konkrétny projekt, modelujeme individuálne riešenia a rôzne štruktúry a scenáre. Máme bohaté skúsenosti vo vyjednávaní s bankami, inštitucionálnymi investormi, súkromnými sponzormi, leasingovými spoločnosťami a s vládnym rozvojovým financovaním.

Oceňovanie
Máme bohaté skúsenosti v oblasti analýzy, merania a riadenia ekonomickej hodnoty spoločnosti alebo projektu, založené na profesionálnych skúsenostiach, vedomostiach o ocenení a finančných analytických metódach. Naša odbornosť pri oceňovaní je založená na realizovaných poradenských službách pri množstve transakcií ako sú fúzie a akvizície, predaje, predaje cenných papierov, MBO a zdaniteľné udalosti.

Due Diligence
Ponúkame profesionálne spracované hodnotenia a overovania prípadných rozhodnutí na základe hĺbkovej analýzy všetkých nevyhnutných aspektov podnikania alebo projektu. Počas procesu due diligence sa zameriavame na tieto kľúčové oblasti: financie, právo, práca, dane, IT, prostredie a trh, duševné vlastníctvo, poistenie a krytie záväzkov a pohľadávok, revízia dlhových nástrojov.

Získavanie kapitálu
Pomáhame pri objasňovaní plánov pre obchodný rast a dávame typy získavania finančných prostriedkov na prevádzkový kapitál, akvizície, kapitálové výdavky, zavedenie nového produktu na trh a reštrukturalizáciu podnikov.