english slovensky česky

Kto sme

CabernetFinance je nezávislá poradenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na finančné poradenstvo pri fúziach a akvizíciách (M&A) a iné služby a transakcie v oblasti corporate finance vyžadujúce komplexné štrukturovanie vlastného kapitálu/dlhu.

CabernetFinance je členom The Alliance of International Corporate Advisors (AICA), globálnej siete firiem špecializovaných na fúzie a akvizície (M&A).

CabernetFinance sa primárne zameriava na Slovensko a na Českú republiku, máme však aj aktivity v ďalších štátoch strednej a východnej Európy.

Realizujeme nezávislé poradenstvo bez konfliktu záujmov, nakoľko sme zameraní výhradne na M&A poradenstvo a nie sme komerčná banka, investor, audítor ani asset manager.

Tím CabernetFinance je vedený troma skúsenými senior partnermi, z ktorých každý disponuje jedinečným súborom skúseností a zručností, ktoré pokrývajú celú škálu finančných poradenských služieb od M&A, privatizácií, štrukturovaných ocenení až po dlhové financovanie a private equity.

Transakčné know-how senior partnerov je naviac doplnené ich skúsenosťami, ktoré získali ako podnikatelia alebo členovia orgánov stredne veľkých firiem. Každý projekt je vo všetkých etapách pod dohľadom rovnakého zodpovedného partnera.