english slovensky česky

Fúzie & Akvízicie

Akvizície
Spájame bezkonkurenčnú znalosť miestneho prostredia, prítomnosť v danej krajine ako aj preukázateľné a významné skúsenosti z cezhraničných transakcií. Prostredníctvom siete AICA sme schopní v krátkom čase pripraviť rozsiahly výskum potenciálnych cieľov a sprevádzať klienta počas celého procesu akvizície.

Fúzie
Veľmi dobre poznáme špecifické otázky a problémy v oblasti fúzií. Klientom poskytujeme kompletné služby počas celého procesu fúzie, ako aj po jej ukončení.

Strategické partnerstvá
Máme bezchybnú metodiku pre hľadanie vhodného strategického partnera. Spolupráca v rámci siete sa zameriava na dosiahnutie úspechu. V 21 krajinách sveta pôsobí 28 tímov, ktoré vzájomne spolupracujú na každej transakcii, s priamym kontaktom na potenciálnych investorov.

Predaje / Divestície
Ponúkame komplexné riešenie - nájdenie konkrétnej obchodnej jednotky, prevádzkovej divízie alebo výrobnej linky na predaj, na základe čoho sa navrhne najvhodnejší spôsob predaja a následne sa vyhodnotí vybraná stratégia.

MBO / MBI
Poskytujeme komplexné poradenstvo v oblasti MBO a MBI. Vzhľadom na naše skúsenosti s riadením vlastných podnikov v rôznych odvetviach a hlboké vedomosti z oblasti private equity a bankového prostredia, ponúkame viac ako finančné poradenstvo.