english slovensky česky

Benefity vyplývajúce pre klientov z členstva v sieti AICA

S AICA klienti získajú:
  • zvýšenie šancí pre predaj spoločností
  • pôsobnosť AICA členov na 5 kontinentoch – výber optimálneho portfólia kupujúcich
  • využitie vzťahov s miestnymi spoločnosťami v oblasti investičného bankovníctva
Získanie medzinárodnej perspektívy a poradenstva
  • členovia siete AICA prinášajú jedinečné kontakty, skúsenosti a postrehy
  • vytvorenie spoločného tímu odborníkov so skúsenosťami z rôznych oblastí priemyslu
Realizácia predbežných medzinárodných prieskumov uskutočniteľnosti
  • získavanie spätnej väzby o záujme o Vašu spoločnosť
  • aké sú podmienky v Paríži, Sydney, Mumbai, Shanghai
Miestne znalosti & znalosti o kupujúcich
  • lepšie znalosti o kupujúcich - miestny tím lepšie pozná kupujúcich
  • uskutočnenie lokálneho due diligence
  • poznanie správneho vstupného bodu