english slovensky česky

AICA

The Alliance of International Corporate Advisors (AICA) ponúka globálne nezávislé a inovatívne rady M&A expertov, ktorí sa orientujú zväčša na stredne veľké transakcie ($US 5-500m). Sieť AICA podporuje hĺbku vedomostí a odborných znalostí všetkých členov v prospech klientov. AICA ponúka nestranné rady, bez konfliktu záujmov, a nespochybniteľnú dôvernosť, pretože členovia siete nie sú viazaní na žiadne finančné inštitúcie. Či pôsobíte v rodinnom podniku, private equity fonde alebo nadnárodnej spoločnosti - naše vzťahy, náš spoločný hodnotový systém, naše sektorové a M&A skúsenosti – to všetko vytvorí pridanú hodnotu pre Vás.
Členovia AICA majú skúsenosti v oblasti priemyslu, práva a financií a sú úspešnými podnikateľmi, vedia správne počúvať, diskutovať a pomáhať klientom pri riešení strategických problémov, ktoré sprevádzajú ich podnikanie. Členovia AICA sa vyznačujú aj tým, že prinášajú svoje vlastné nápady a myšlienky svojim klientom. AICA je taktiež aktívna na rozvíjajúcich sa trhoch – prináša príležitosti pre svojich klientov a potláča hranice v rozvíjajúcom sa svete. AICA je sieť „vedená svojimi členmi“, spolieha sa na schopnosti a energiu svojich talentovaných ľudí.

AICA bola vytvorená ako švajčiarske združenie.
CabernetFinance je zakladajúcim členom AICA.
Viac informácií o AICA: www.aoica.org