english slovensky česky

Veřejné finance

Strategické studie
Nabízíme pomoc v oblasti vytváření vhodného právního, regulačního a politického prostředí v různých veřejných sektorech, jakož i přípravu a posouzení případných reforem a institucionálních změn. Naše služby zahrnují například pomoc při hledání nástrojů proti hospodářské krizi, vytváření obecného rámce pro partnerství veřejného a soukromého sektoru včetně privatizace, vytváření struktur podpory exportu, nastavování systému zdravotnictví a jeho financování, rozvoj systému na podporu malého a středního podnikání.

Poradenství
Jsme připraveni využít našich klíčových odborníků a zkušených členů týmu jako individuálních ekonomických poradců na pomoc členům vlády nebo jako skupinu na pomoc vybraným vládním orgánům.

Přímé zahraniční investice
Pomáháme v oblasti vytváření vhodného a atraktivního prostředí pro přímé zahraniční investice jakož i zvláštního regulačního rámce pro konkrétní odvětví . Využíváme srovnávací analýzu úspěchů z různých zemí, v kombinaci s analýzou specifických otázek země a strukturování všech potřebných aspektů pro úspěšnou realizaci.

PPP projekty
Připravujeme analýzy možností využití PPP projektů, s přímým návrhem strukturování konkrétního projektu a oblasti. Jsme připraveni pomáhat při realizaci konkrétního projektu.

Privatizace
Máme rozsáhlé pracovní zkušenosti jako poradci nejdůležitějších privatizací v rámci Střední a Východní Evropy. Víme, jak zacházet s konkrétními otázkami v oblasti privatizace na dosažení národních cílů a zajistit přijetí privatizačního procesu veřejností.