english slovensky česky

Strategické poradenství

Strategické poradenství
Pomáháme při definování celkového směru a strategie pro konkrétní společnosti nebo organizace. Připravujeme analýzy pro management, týkající se funkčních rozhodnutí, za účelem dosažení dlouhodobých cílů a získání konkurenční výhody na trhu, navrhujeme stanoviska k strategickým otázkám.

Studie proveditelnosti
Máme zkušenosti v oblasti hodnocení životaschopnosti projektu a podnikatelského plánu na základě stanovení cílů, identifikace rizik, popisu podnikatelského zázemí, poskytování alternativ pro řešení problémů. Často připravujeme odvětvové analýzy, radíme v oblasti ekonomických aspektů projektu, připravujeme plán nákladů a výnosů a harmonogram proveditelnosti, poskytujeme profil zákazníků a analyzujeme tržní segmenty a právní prostředí.

Finanční restrukturalizace
Analyzujeme finanční zdraví a výkonnost společnosti. Připravujeme doporučení v oblasti reorganizace finančních aktiv a pasiv, likvidity, rozdělování zdrojů, identifikace možností snižování nákladů a zvyšování čistého zisku, daňové optimalizace.

Workout úvěrů
Máme zkušenosti v oblasti složitých jednání s věřiteli, aby se splácení úvěru dostalo do nových kolejí a s přípravou návrhů na restrukturalizaci úvěrů.

Optimalizace
Poskytujeme komplexního průvodce v oblasti optimalizačních technik ve finančním rozhodování, identifikováni a řízení finančního rizika na základě finančních a zajišťovacích nástrojů.