english slovensky česky

Korporátní financovaní

Finanční plánování
Pomáháme managementu společností při stanovování cílů a následně při jejich dosahování. Obvykle stanovujeme budoucí vývoj cash flow a kapitálové rozpočtování s využitím různých metod, připravujeme výkazy cash flow a přehled finančních plánů pro věřitele, banky a jiné úvěrové instituce s cílem posílit celkovou likviditu projektu.

Projektové financování
Pomáháme investorům získat finanční prostředky na konkrétní projekt, modelujeme individuálne řešení a různé struktury a scénáře. Máme bohaté zkušenosti ve vyjednávání s bankami, institucionálními investory, soukromými sponzory, leasingovými společnostmi as vládním rozvojovým financováním.

Ocenění
Máme bohaté zkušenosti v oblasti analýzy, měření a řízení ekonomické hodnoty společnosti nebo projektu, založené na profesionálních zkušenostech, znalostech o ocenění a finančních analytických metodách. Naše odbornost při oceňování je založena na realizovaných poradenských službách při množství transakcí jako jsou fúze a akvizice, prodeje, prodeje cenných papírů, MBO a zdanitelné události.

Due Diligence
Nabízíme profesionálně zpracované posuzování a ověřování případných rozhodnutí na základě hloubkové analýzy všech nezbytných aspektů podnikání nebo projektu. Během procesu due diligence se zaměřujeme na tyto klíčové oblasti: finance, právo, práce, daně, IT, prostředí a trh, duševní vlastnictví, pojištění a krytí závazků a pohledávek, revize dluhových nástrojů.

Získávání kapitálu
Pomáháme při objasňování plánů pro obchodní růst a dáváme typy získávání finančních prostředků na provozní kapitál, akvizice, kapitálové výdaje, zavedení nového produktu na trh a restrukturalizaci podniků.