english slovensky česky

AICA

The Alliance of International Corporate Advisors (AICA) ) nabízí globální nezávislé a inovativní rady M&A odborníků, kteří se orientují převážně na středně velké transakce ($US 5-500m). Síť AICA podporuje hloubku znalostí a odbornou expertízu všech členů ve prospěch klientů. AICA nabízí nestranné rady, bez střetu zájmů, a nezpochybnitelnou důvěrnost, protože členové sítě nejsou vázáni na žádné finanční instituce. Ať působíte v rodinném podniku, private equity fondu nebo nadnárodní společnosti - naše vztahy, náš společný hodnotový systém, naše sektorové a M&A zkušenosti - to vše vytvoří přidanou hodnotu pro Vás.
Členové AICA mají zkušenosti v oblastech průmyslu, práva a financí a jsou úspěšnými podnikateli, vědí správně naslouchat, diskutovat a pomáhat klientům při řešení strategických problémů, které doprovázejí jejich podnikání. Členové AICA se vyznačují i tím, že přinášejí své vlastní nápady a ideje svým klientům. AICA je také aktivní na rozvíjejících se trzích - přináší příležitosti pro své klienty a potlačuje hranice v rozvíjejícím se světě. AICA je síť vedená svými členy, spoléhá se na schopnosti a energii svých talentovaných lidí.

AICA byla vytvořena jako švýcarské sdružení.
CabernetFinance je zakládajícím členem AICA.
Více informací o AICA: www.aoica.org